Affärsutveckling sedan 1990

Fristående Affärsutveckling AB är ett privatägt konsultföretag helt fritt från kopplingar till banker, investerare eller andra aktörer på fastighetsmarknade

analys, värderingar, transaktioner

Företaget har lång erfarenhet från analys, värderingar, transaktioner på svensk och utländsk fastighetsmarknad. Vi åtar oss uppdrag från alla parter på lokal- och fastighetsmarknaden.

Våra expertisområden

Bostadsrätt

Sedan 1990-talets början har ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt svarat för större delen av bostadshusköpen i Sverige. Fristående Affärsutveckling har agerat projektledare vid ombildningsprojeket på en rad orter från Helsingborg i söder till Östersund/Åre i norr.

Fastighetsutveckling

Fristående Affärsutveckling har sedan företaget bildande engagerat sig i en rad fastighetsutvecklingsprojekt. Företagets kontaktnät och Stefan Engbergs personliga erfarenheter från arbetet med olika typer av utvecklingsprojekt omfattar allt från enstaka mindre lokalfastigheter till planering av hela stadsdelar.

Strategi & Transaktioner

Mycket av Fristående Affärsutvecklings verksamhet kretsar kring fastighets- och bolagstransaktioner inom fastighets- och byggsektorn. På den traditionella fastighetsmäklarmarknaden är konkurrensen hård. Vi engagerar oss sig helst i hela förändringsprocessen fram till och med genomförandet av en försäljning.

Royal Institution of Chartered Surveyors,

Fristående Affärsutveckling och Stefan Engberg deltar i ett flertal nätverk. Det ger en möjligheten att ge råd till företagets kunder baserat på en stor erfarenhetsbas.
RICS är en global sammanslutning av fastighetskonsulter med bas i London.

Mäklarsamfundet är den ledande branschorganisationen för Svenska fastighetsmäklare.

Stefan Engberg är även medlem i Sveriges Finansanalytikers Förening.

Varmt välkommen att höra av dig

Besöksadress:
Villagatan 13 A, 1 tr
SE-114 32, Stockholm

Telefon:
+46 70 828 34 48

E-post:
stefan.engberg@fau.se

Våra expertisområden

Bostadsrätt

Sedan 1990-talets början har ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt svarat för större delen av bostadshusköpen i Sverige. Fristående Affärsutveckling har agerat projektledare vid ombildningsprojeket på en rad orter från Helsingborg i söder till Östersund/Åre i norr.

Fastighetsutveckling

Fristående Affärsutveckling har sedan företaget bildande engagerat sig i en rad fastighetsutvecklingsprojekt. Företagets kontaktnät och Stefan Engbergs personliga erfarenheter från arbetet med olika typer av utvecklingsprojekt omfattar allt från enstaka mindre lokalfastigheter till planering av hela stadsdelar.

Strategi & Transaktioner

Mycket av Fristående Affärsutvecklings verksamhet kretsar kring fastighets- och bolagstransaktioner inom fastighets- och byggsektorn. På den traditionella fastighetsmäklarmarknaden är konkurrensen hård. Vi engagerar oss sig helst i hela förändringsprocessen fram till och med genomförandet av en försäljning.

Villagatan 13 A 1 tr, SE-114 32, Stockholm

+46 70 828 34 48
stefan.engberg@fau.se

Copyright © 2020 Fristående Affärsutveckling AB

Chartered
Surveyors

We are a long-established professional property practice. Our consultants all possess Masters degrees in property economics and management and are Members of The Royal Institution of Chartered Surveyors.

We can support clients in all matters related to the acquisition, disposal and management of commercial, industrial and residential property.

We have over 30 year’s experience from the Scandinavian property sector and provide professional advice to corporations, institutions and private investors.