Fastighetsutveckling

Fristående Affärsutveckling har sedan företaget etablering engagerat sig i en rad fastighetsutvecklingsprojekt. Företagets kontaktnät och Stefan Engbergs personliga erfarenheter från arbete med olika typer av utvecklingsprojekt omfattar allt från mindre lokalfastigheter till planering av hela stadsdelar. Detta såväl i Sverige som på ett antal större fastighetsmarknader i övriga Europa.

Royal Institution of Chartered Surveyors

Genom RICS finns stora möjligheter att via Stefan Engberg nå ett stort antal aktörer främst på marknader i Europa. Fristående Affärsutveckling samarbetar när det gäller internationella utvecklingsprojekt med Windborne-international, www.windborne.se.

Från idé till genomförande

I samband med fastighetsutveckling uppstår förr eller senare frågor kring översikts- och detaljplaner samt bygglov. Vi har en lång erfarenhet som sträcker sig inom hantering av dessa frågor både enligt nu gällande PBL och tidigare PBL.

Fristående Affärsutveckling har möjlighet att hjälpa till med allt från idé till genomförande av såväl lokalfastigheter som bostadsprojektet.

Fristående Affärsutveckling planerar för exploatering av bostäder och lokaler med olika finansierings- och upplåtelseformer. Vi bistår även med optimering av produktionskalkyler genom tex 3D-avstyckning av underliggande garage.

Varmt välkommen
att höra av dig

Har du frågor eller funderingar kring ett fastighetsprojekt.
Kontakta oss på Fristående Affärsutveckling så hjälper vi dig.

Besöksadress:
Villagatan 13 A, 1 tr
SE-114 32, Stockholm

Telefon:
+46 70 828 34 48

E-post:
stefan.engberg@fau.se

Villagatan 13 A 1 tr, SE-114 32, Stockholm

Copyright © 2020 Fristående Affärsutveckling AB

Chartered
Surveyors

We are a long-established professional property practice. Our consultants all possess Masters degrees in property economics and management and are Members of The Royal Institution of Chartered Surveyors.

We can support clients in all matters related to the acquisition, disposal and management of commercial, industrial and residential property.

We have over 30 year’s experience from the Scandinavian property sector and provide professional advice to corporations, institutions and private investors.