Strategi & Transaktioner

Mycket av Fristående Affärsutvecklings verksamhet kretsar kring fastighets- och bolagstransaktioner inom fastighets- och byggsektorn. På den traditionella fastighetsmäklarmarknaden är konkurrensen idag mycket hård. Fristående Affärsutveckling erbjuder inte bara hjälp med själva transaktionen utan engagerar sig helst i hela förändringsprocessen fram till och med genomförandet av en försäljning.

Strategi

Inom fastighetssektorn pågår ständigt ett förändringsarbete. Nya aktörer ersätter tidigare och tidigare byter fokus. En lång erfarenhet av rådgivning kring fastighetsägande ger oss en möjlighet att hjälpa till i strategiarbetet.

Inom ramen för fastighetsägares strategiutveckling kan vi genomföra;

  • Värderingar av enskilda fastigheter- projekter eller portföljer
  • Kartläggningar av marknadsposition
  • Hyresutredningar
  • Kartläggning av gällande planer och pågående planarbete
  • Marknadsföra och sälja fastigheter

Transaktioner

Fristående Affärsutveckling kan åta sig försäljningsuppdrag rörande alla typer av fastigheter. Stefan Engberg är registrerad fastighetsmäklare och ledamot av Mäklarsamfundet. Företaget är anslutet till Objektvision för marknadsföring/annonsering av objeket till salu.

Genom anslutningen till RICS kan vi även bistå kunder vid försäljningar /avyttringsprocesser utanför Sverige.

Villagatan 13 A 1 tr, SE-114 32, Stockholm

+46 70 828 34 48
stefan.engberg@fau.se

Copyright © 2020 Fristående Affärsutveckling AB

Chartered
Surveyors

We are a long-established professional property practice. Our consultants all possess Masters degrees in property economics and management and are Members of The Royal Institution of Chartered Surveyors.

We can support clients in all matters related to the acquisition, disposal and management of commercial, industrial and residential property.

We have over 30 year’s experience from the Scandinavian property sector and provide professional advice to corporations, institutions and private investors.