Fastighetsutveckling

Fristående Affärsutveckling har sedan företaget bildande engagerat sig i en rad fastighetsutvecklingsprojekt. Företagets kontaktnät och Stefan Engbergs personliga erfarenheter från arbetet med olika typer av utvecklingsprojekt omfattar allt från enstaka mindre lokalfastigheter till planering av hela stadsdelar. Detta såväl i Sverige som på ett antal större fastighetsmarknader i övriga europa.

RICS

Genom RICS finns stora möjligheter att via Stefan Engberg nå ett mycket stort antal aktörer främst på marknaderna i Europa. Fristående Affärsutveckling samarbetar när det gäller internationella utvecklingsprojekt med Windborne-international, www.windborne.se

Från idé till genomförande

I samband med fastighetsutveckling uppkommer förr eller senare frågor rörande översikts- och detaljplaner samt bygglov. Företaget har erfarenhet av hantering av dessa frågor både enligt nu gällande PBL och tidigare PBL.

Fristående Affärsutveckling har möjlighet att hjälpa till med allt från idé till genomförande av såväl lokalfastigheter som bostadsprojeket.

Villagatan 13 A 1 tr, SE-114 32, Stockholm

+46 70 828 34 48
stefan.engberg@fau.se

Copyright © 2020 Fristående Affärsutveckling AB

Chartered
Surveyors

We are a long-established professional property practice. Our consultants all possess Masters degrees in property economics and management and are Members of The Royal Institution of Chartered Surveyors.

We can support clients in all matters related to the acquisition, disposal and management of commercial, industrial and residential property.

We have over 30 year’s experience from the Scandinavian property sector and provide professional advice to corporations, institutions and private investors.