Strategi

Mycket av Fristående Affärsutvecklings verksamhet kretsar kring fastighets- och bolagstransaktioner inom fastighets- och byggsektorn. På den traditionella fastighetsmäklarmarknaden är konkurrensen hård. Vi engagerar oss genom hela förändringsprocessen fram till och med genomförandet av en försäljning.

Inom fastighetssektorn pågår ständigt ett förändringsarbete. Nya aktörer ersätter tidigare och tidigare byter fokus. En lång erfarenhet bestående av rådgivning kring fastighetsägande ger oss en möjlighet att hjälpa till i strategiarbetet

Vårt Erbjudande

 • Värderingar av enskilda fastigheter- projekter eller portföljer
 • Kartläggningar av marknadsposition
 • Hyresutredningar
 • Kartläggning av gällande planer och pågående planarbete
 • Marknadsföra och sälja fastigheter
 • Upprätta ansökningar om lantmäteriärenden.
 • Utreda förutsättningar för att genom avstyckning eller klyvning eller dela upp fastigheter.
 • Projektleda och upprätta uppdelning av fastigheter genom skapandet av 3D- enheter.
 • Upprätta ansökningar om lantmäteriärenden.
 • Utreda förutsättningar för att genom avstyckning, klyvning eller dela upp fastigheter.
 • Projektleda och upprätta uppdelning av fastigheter genom skapandet av 3D- enheter.

Varmt välkommen
att höra av dig

Har du frågor eller funderingar kring ett fastighetsprojekt.
Kontakta oss på Fristående Affärsutveckling så hjälper vi dig.

Besöksadress:
Villagatan 13 A, 1 tr
SE-114 32, Stockholm

Telefon:
+46 70 828 34 48

E-post:
stefan.engberg@fau.se