Strategi

Mycket av Fristående Affärsutvecklings verksamhet kretsar kring fastighets- och bolagstransaktioner inom fastighets- och byggsektorn. På den traditionella fastighetsmäklarmarknaden är konkurrensen hård. Vi engagerar oss genom hela förändringsprocessen fram till och med genomförandet av en försäljning.

Inom fastighetssektorn pågår ständigt ett förändringsarbete. Nya aktörer ersätter tidigare och tidigare byter fokus. En lång erfarenhet bestående av rådgivning kring fastighetsägande ger oss en möjlighet att hjälpa till i strategiarbetet

Vårt Erbjudande

 • Värderingar av enskilda fastigheter- projekter eller portföljer
 • Kartläggningar av marknadsposition
 • Hyresutredningar
 • Kartläggning av gällande planer och pågående planarbete
 • Marknadsföra och sälja fastigheter
 • Upprätta ansökningar om lantmäteriärenden.
 • Utreda förutsättningar för att genom avstyckning eller klyvning eller dela upp fastigheter.
 • Projektleda och upprätta uppdelning av fastigheter genom skapandet av 3D- enheter.
 • Upprätta ansökningar om lantmäteriärenden.
 • Utreda förutsättningar för att genom avstyckning, klyvning eller dela upp fastigheter.
 • Projektleda och upprätta uppdelning av fastigheter genom skapandet av 3D- enheter.

Varmt välkommen
att höra av dig

Har du frågor eller funderingar kring ett fastighetsprojekt.
Kontakta oss på Fristående Affärsutveckling så hjälper vi dig.

Besöksadress:
Villagatan 13 A, 1 tr
SE-114 32, Stockholm

Telefon:
+46 70 828 34 48

E-post:
stefan.engberg@fau.se

Villagatan 13 A 1 tr, SE-114 32, Stockholm

Copyright © 2020 Fristående Affärsutveckling AB

Chartered
Surveyors

We are a long-established professional property practice. Our consultants all possess Masters degrees in property economics and management and are Members of The Royal Institution of Chartered Surveyors.

We can support clients in all matters related to the acquisition, disposal and management of commercial, industrial and residential property.

We have over 30 year’s experience from the Scandinavian property sector and provide professional advice to corporations, institutions and private investors.