Affärsutveckling sedan 1990

Fristående Affärsutveckling AB är ett privatägt konsultföretag helt fritt från kopplingar till banker, investerare eller andra aktörer på fastighetsmarknaden.

analys, värderingar,
transaktioner

Fristående Affärsutveckling har lång erfarenhet inom analys, värderingar, transaktioner på svensk och utländsk fastighetsmarknad. Vi åtar oss uppdrag från alla parter på lokal- och fastighetsmarknaden. 

Hastighet betyder att vi inte kompromissar med kvaliteten på arbetet. Vi ser alltid till att ge varje uppdrag lika mycket kärlek och skräddarsydda lösningar som passar varje kunds unika behov.

Våra expertisområden

Bostadsrätt

Sedan 1990-talets början har ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt svarat för större delen av bostadshusköp i Sverige.  Fristående Affärsutveckling har genom åren skapat sig en bred erfarenhet av olika projekt och agerat projektledare vid olika ombildningsprojekt på en rad orter från Helsingborg i söder till Östersund/Åre i norr.

Fastighetsutveckling

Fristående Affärsutveckling har sedan företagets bildande i Stockholm engagerat sig i en rad fastighetsutvecklingsprojekt. Företagets kontaktnät och Stefan Engbergs personliga erfarenheter från arbetet med olika typer av utvecklingsprojekt omfattar allt från enstaka mindre lokalfastigheter till planering av hela stadsdelar.

Strategi

Mycket av Fristående Affärsutvecklings verksamhet kretsar kring fastighets- och bolagstransaktioner inom fastighets- och byggsektorn. På den traditionella fastighetsmäklarmarknaden är konkurrensen hård. Vi engagerar oss genom hela förändringsprocessen fram till och med genomförandet av en försäljning.

Transaktioner

Mycket av Fristående Affärsutvecklings verksamhet kretsar kring fastighets- och bolagstransaktioner inom fastighets- och byggsektorn. På den traditionella fastighetsmäklarmarknaden är konkurrensen hård. Vi engagerar oss genom hela förändringsprocessen fram till och med genomförandet av en försäljning

Royal Institution Of Chartered Surveyors

Fristående Affärsutveckling och Stefan Engberg medverkar i ett flertal nätverk. Det ger oss en möjligheten att ge råd till våra kunder baserat på en större erfarenhetsbas än våra konkurrenter.

Royal Institution Of Chartered Surveyors, även kallad RICS är en global sammanslutning av fastighetskonsulter med bas i London.

Mäklarsamfundet är den ledande branschorganisationen för Svenska fastighetsmäklare.

Stefan Engberg är även medlem i Sveriges Finansanalytikers Förening.

Varmt välkommen
att höra av dig

Har du frågor eller funderingar kring ett fastighetsprojekt.
Kontakta oss på Fristående Affärsutveckling så hjälper vi dig.

Besöksadress:
Villagatan 13 A, 1 tr
SE-114 32, Stockholm

Telefon:
+46 70 828 34 48

E-post:
stefan.engberg@fau.se