Transaktioner

Mycket av Fristående Affärsutvecklings verksamhet kretsar kring fastighets- och bolagstransaktioner inom fastighets- och byggsektorn. På den traditionella fastighetsmäklarmarknaden är konkurrensen hård. Vi engagerar oss genom hela förändringsprocessen fram till och med genomförandet av en försäljning.

Fristående Affärsutveckling åtar sig försäljningsuppdrag rörande alla typer av fastigheter. Stefan Engberg är registrerad fastighetsmäklare och ledamot av Mäklarsamfundet. Företaget är anslutet till Objektvision för marknadsföring/annonsering av objektet till salu.

Genom anslutningen till RICS kan vi även bistå kunder vid försäljningar eller avyttringsprocesser utanför Sverige.

Varmt välkommen
att höra av dig

Har du frågor eller funderingar kring ett fastighetsprojekt.
Kontakta oss på Fristående Affärsutveckling så hjälper vi dig.

Besöksadress:
Villagatan 13 A, 1 tr
SE-114 32, Stockholm

Telefon:
+46 70 828 34 48

E-post:
stefan.engberg@fau.se